IPZ-323 - 希崎杰西卡2014年番号 僕の女上司がエロ

IPZ-323 - 希崎杰西卡2014年番号 僕の女上司がエロ

江夏铁佛寺蔡和尚病此,痛不可忍,有人传此而愈。午刻黄水当从小便出,不出再服。

 水五升,煮一升,分二服。其叶有细齿,青色无毛,背后淡青,颇似樱桃叶而狭长,又似地棠花叶。

 每服二钱,卧时温水下。每酒服方寸匕,日三服。

每服二钱,热酒下。肺损吐血∶九节菖蒲末、白面等分。

水四升,煮二升,服即愈。 金疮出血闷绝∶蒲黄半两,热酒灌下。

左目塞右鼻,右目塞左鼻。火热嗽必用之药。

Leave a Reply