VOL.126养眼美女香肩诱惑私房照[72P]_卤蛋luna_模范学院

VOL.126养眼美女香肩诱惑私房照[72P]_卤蛋luna_模范学院

干之,其红处辄突出二、三分许,竟成红菊花一朵,亦奇物也。酒可尽量下,服后避风,有微汗出为要。

辛寒,百草镜∶性凉,补阴。以皮去白,切小块,用糖霜制。

施柳南太守云∶此参出陕西华山,食之药性考∶福参出闽浙,颇似人参,而性味辛热,虚寒病宜之。象山县志∶万历中邑大有一道人,教人取千年老樟树皮煎饮可愈,并言树老久饮霜雪,其性转清凉,可消疫气,此即藏器所云∶樟木能治恶气、中恶、鬼疰之意。

性大热,能补阴益阳,老人阳绝者,浸酒服,能令八十者皆有子。 于穷岩荒壑中觅相似草根以代混,倘误用之,为祸非浅。

若虚寒咳嗽,以川贝为宜。内容:出广中,洋舶带来,波斯交趾皆有之。

痘儿气急∶刘氏验方∶白花地丁,不拘多少,煎汤服之,立止。内容:药性考∶珍珠兰味辛,窨茶香郁,其根有毒,可磨敷痈疖,今名鸡爪兰。

Leave a Reply